Български език за 5. клас (нов)

Български език за 5. клас

Вид: учебник

Издателство: Булвест 2000

Автори: А. Петров, М. Падешка, М. Балинова

Година на издаване: 2017

20.90 лв.

Описание

Учебникът отговаря на новата учебна програма по български език за 5. клас от 2015 г. по отношение на: вида, броя иформулировките на темите от учебното съдържание;последователността при представяне на темите от учебното съдържание; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Учебникът предлага учебна научна информация, която отразява съвременните постижения в науките за езика и за езиковото образование. Това са сведения, отнасящи се до: състоянието насъвременния български книжовен език и на книжовно-езиковите правила; същността, предназначението и езиковите характеристики на текста като средство за размяна на информация в процесите на речевото общуване; начините за развиване и усъвършенстване наезиковата и на функционалната грамотност на учениците от прогимназиалния етап на българското средно училище.

Информацията в Учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки: началото на всяка разработката е винаги на четна страница, а цялата разработка е разположена върху два последователни разтвора – общо 4 страници; в началото на всяка разработка има кратко описание нацелите на урока и  цялостен текст от български или от чуждестранен автор с въпроси за дискусия; лингвистичната учебна информация е разположена на една страница – винаги нечетна, и включва образци за анализ, езиков илюстративен материал, определения, таблици, схеми; на следващия разтвор са разположени упражненията за практическа работа с езика, упражненията за домашна работа, текстовите задачи за проверка, оценка и самооценка; важно значение за всеки урок иматупражненията за повишаване на четивната грамотност на петокласниците – за извличане, осмисляне, оценяване на информация от текстове и за прилагане на тази информация при решаване на задача, проблем или казус

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.