Български език и литература Подготовка за външно оценяване и приемен изпит след 7. клас – Втори сборник. По старата програма (употребяван)

Български език и литература  Подготовка за външно оценяване и приемен изпит след 7. клас – Втори сборник
Автори: К. Димчев
Издателство: Булвест 2000
Година на издаване: 2009

4.00 лв.

Описание

Съдържанието на предлаганата книга отговаря изцяло на утвърдения от Министерството на образованието, младежта и науката през м. декември, 2009 г. формат за външно оценяване и за приемен изпит след 7. клас. Помагалото е втора част на публикувания в края на 2009 г. сборник с тестови задачи „Български език и литература – подготовка за външно оценяване”, в който са включени 360 тренировъчни задачи, обхващащи целия изучаван материал по български език и литература в 7. клас.

Съдържанието и структурата на сборника съответстват на задачата да се проверят овладените езикови, литературни и социокултурни компетентности на седмокласниците.

Помагалото включва два относително самостоятелни раздела. Първият раздел предлага задачи, отнасящи се до модула за национално външно оценяване.

Това са 10 теста по 25 задачи (15 по български език и 10 по литература). 17 задачи са със структуриран отговор, 8 – със свободен отговор. Вторият раздел предлага теоретична информация и упражнения, свързани с т. нар. допълнителен модул (създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача).

Тук се представят съдържателни, функционални и стилно-езикови особености на различни ученически преразкази. Обосновават се технологични модели, които обхващат всички етапи от работата върху преразказите. Чрез поставените задачи се цели да се развият уменията на учениците при писане на преразказ да изпълняват определена дидактическа задача, най-често свързана с осъществяване на трансформации (смислови, композиционни, граматически).

В помагалото са приложени ключ с верните отговори на тестовите задачи и критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача.

Предназначението на помагалото е да служи за подготовка и самоподготовка на седмокласниците за успешното им представяне на изпита за външно оценяване и за кандидатстване след завършен 7. клас, като подпомага:

  • усъвършенстването на умения за решаване на тестови задачи по български език и литература, структурирани по зададен формат;
  • осмислянето на особеностите на преразказ с определена дидактическа задача;
  • овладяването на умения за създаване на преразказ с определена дидактическа задача.