Разпродажба!

Български език. Помагало за задължителноизбираема подготовка за 7 клас. По старата програма (употребяван)

Български език Помагало за задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за 7 клас
Автори: К. Димчев
Издателство: Булвест 2000
Година на издаване: 2010

3.00 лв.

Описание

, ДимчевУчебното помагало за задължителноизбираема подготовка (ЗИП) е част от комплекта по български език за 7. клас, който включва:
 • учебник;
 • учебна тетрадка;
 • сборник с тестове; помагало за подготовка за външно оценяване;
 • книга за учителя.
Предлаганият сборник съдържа:
 • примерно годишно разпределение;
 • 17 урочни статии;
 • таблици с информация, нужна за решаване на задачите в помагалото;
 • тестови задачи и ключ с отговори.
С книгата се цели:
 • да се затвърдят и разширят знанията и уменията, нужни за речевото общуване в различни комуникативни ситуации;
 • да се усъвършенства речевата практика на учениците;
 • да се развива творческата активност на подрастващите.
Акцент в помагалото се поставя на начините, по които се развива самостоятелността на обучаваните като предпоставка за овладяване на компетентностите, нужни за бъдещата им социална реализация.