Курс по Математика за 7 клас. По старата програма (употребяван)

Курс по Математика за 7 клас (употребяван)

Издателство: Вега 74/Сънрей

Автори: Б.Милкоева и др.

Година на издаване: 2012

5.00 лв.

Описание

Предназначението на учебното помагало „Курс по математика за 7. клас“ е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и олимпиади. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност подробно решени задачи от всички основни видове. Подробно решените задачи от всички видове, давани на конкурсни изпити, са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка. На всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа, а на края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му.