Помагалник по Български език 1-4 клас (нов)

Помагалник по Български език 1-4 клас

Вид: помагало
Издателство: Домино
Автор: Ц. Манчева

Година на издаване: 2012

4.00 лв.

Описание

Помагалото съдържа:

  • Главни и малки букви в българската азбука
  • Звук: гласни, съгласни (обеззвучаване, озвучаване)
  • Дума: звукова страна, смислова страна, състав на думата, сродни думи, синоними, форми
  • Части на речта. Думата назовава: предмет (съществително име); признак (прилагателно име); действие (глагол); признак на действието (наречие); количество, поредност (числително име)
  • Изречение: по цел на общуване, по състав
  • Разковниче за звукови модели: гласни звукове (широки и тесни); съгласни звукове (звучни, беззвучни, сонори, беззвучни съгласни, които не образуват двойки); звукове без букви
  • Букви, несъответстващи на звук

Помагалото представлява четири ламинирани табла, формат А4