Български език и литература Подготовка за външно оценяване и приемен изпит след 7. клас Първи сборник – Тестови задачи. По старата програма (употребяван)

Български език и литература Подготовка за външно оценяване и приемен изпит след 7. клас  Първи сборник – Тестови задачи
Автори: К. Димчев
Издателство: Булвест 2000
Година на издаване: 2009

2.80 лв.

Описание

Учебното помагало се състои от два сборника, с които може да бъде организирана подготовката на седмокласниците за успешното им представяне на изпита за външно оценяване.

Първият сборник съдържа тестови задачи, а вторият – задачи за създаване на писмени текстове, съобразени с формата на изпита, както и насоки за тяхното реализиране.

Съдържанието и структурата на помагалото съответстват на задачата да се проверят овладените езикови, литературни и социокултурни компетентности като цел на обучението по български език и литература.

Първият сборник съдържа общо 24 теста с 360 задачи, разпределени в две части. Първата включва 180 тестови задачи по български език , а втората – 180 тестови задачи по литература.

Помагалото е съобразено с изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката.