Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас (употребяван)

Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 4. клас
Вид: помагало
Издателство: Просвета
Автор: Л. Зафирова
Година на издаване: 2015

2.73 лв.

Описание

В помагалото са включени разнообразни по характер задачи, свързани с:

 • решаване на кръстословици и ребуси;
 • търсене на думи в игрословици и в „облаци” от думи;
 • попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
 • подреждане и номериране на елементи в определена последователност;
 • съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
 • посочване на вярно/грешно твърдение;
 • подреждане на думи в изречения, изказващи по-обобщена и синтезирана информация;
 • извличане на информация от схеми, таблици и диаграми;
 • практическо прилагане на знанията;
 • проучване на определена информация и работа по проекти;
 • решаване на казуси, проблемни ситуации и др.