Химия и опазване на околната среда за 8. клас 2017 (употребяван)

Химия и опазване на околната среда за 8. клас. По новата учебна програма

Издателство: Булвест 2000

Автори: С. Бенева и др.

Година на издаване: 2017

8.33 лв.

Описание

Учебникът по химия и опазване на околната среда е предназначен както за учениците от 8. клас, така и за учениците за 9. клас (първа част) при обучение с интензивно изучаване на чужд език.

          Поставеният в началото на учебника пътеводител дава възможност на учениците да се ориентират в структурата на различните видове уроци.

Уроците за нови знания започват с кратък уводен текст, с който се провокира познавателният интерес на учениците. Тези уроци са разработени на две страници, така че да се вижда цялото съдържание.

Основните определенияпонятияизводи и обобщенияса ясно откроени в текста графично в боксове или чрез различно форматиране, което допълнително ориентира ученика и изостря вниманието му.

Рубриките в края на всеки урок за нови знания „Приложете наученото“, „Кратко обобщение“ и „Ключови думи“ улеснява ученика при решаване на зададените задачите.

Обобщителните уроци са с раздвижена структура исъчетават обобщението с контрола и оценката, което е полезен и целесъобразен начин за съчетаване на затвърдяване и прилагане на усвоените знания.

С лабораторните упражнения се предлага възможност на учениците да овладеят основни експериментални умения и да се затвърдят теоретичните знания.

За контрол на знанията на учениците в учебника са включени пет теста с по два варианта.

Всеки раздел завършва с кратка информация за бележити учени, имащи важен принос за открития, свързани с конкретната тема.

Обособени са два урока, свързани с изготвянето на проекти изискващи самостоятелна работа с учебника, научнопопулярна литература, ползване на интернет източници, включително и на чужд език.

Рубриките в учебника са свързани с:

  • информация, надграждаща текста;
  • допълнителна информация;
  • интересни факти;
  • химичен експеримент;
  • търсене на интересна и любопитна информация по темата в интернет.

Учебникът дава не само знания и умения по химия, но и формира определен начин на мислене.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.