Teстoви зaдaчи по Химия за 7 клас. По старата програма (употребяван)

Teстoви зaдaчи по Химия за 7 клас (употребяван)

Автор: С. Бенева

Издателство: Регалия 6
Година: 2009

3.50 лв.

Описание

  • 236 тестови задачи
  • 8 обобщителни теста
  • Ключ за верните отговори и обяснения

Книгата предлага 436 тестови задачи. Те са групирани в упражнителни и контролни тестове, за всеки дял от учебното съдържание. Всички контролни тестове обхващат по 25 тестови задачи. Упражнителните тестове съдържат различен брой задачи. При тях някои от верните отговори са съпроводени с коментар, защото съдържанието в трите учебника, одобрени от МОМН, до известна степен се различава. Така ще бъдем по-полезни на всички седмокласници и им желаем успех.
Задачите проверяват знанията и практическите умения на учениците и създават навици за решаване на тестове.
Дадените верни отговори и обясненията към тях правят сборника особено полезен за самостоятелна работа, за допълване и актуализиране на знанията, създават предпоставки за успешно усвояване на учебното съдържание в по-горните класове.