Буквар (антикварен)

Буквар (1.клас)
Издателство: Даниела Убенова
Автори: Н.Огнянова, А.Жекова и др.
Година на издание: 2002

6.72 лв.

Описание

Букварът е разработен въз основа на учебната програма за 1.клас от 2002 г. В учебния комплект влизат също така Читанка и 4 учебни тетрадки.