Бългaрски eзик и литeрaтурa: Пoмaгaлo пo избирaeмa пoдгoтoвкa за 3 клас (употребяван)

Бългaрски eзик и литeрaтурa: Пoмaгaлo пo избирaeмa пoдгoтoвкa за 3 клас

Вид: помагало

Издателство: Булвест 2000
Автори: E. Кoтoвa, T. Бoрисoвa, К. Никoвa, Н. Димитрoвa

 

3.15 лв.

Описание

Това помагало е подготвено за часовете по задължителна избираема подготовка по български език и литература. Съществува обаче възможност да се ползва и в уроците по този учебен предмет:

  • за допълнителен учебен материал
  • за самостоятелна работа на учениците съобразно индивидуалните им възможности
  • за групова работа
  • за домашни упражнения.

То обхваща съдържанието на всички раздели от учебната програма. Разработено е в 32 теми – за всяка седмица по една. Включени са упражнения с творчески и занимателен характер, които да предизвикат интереса на учениците и да породят у тях желание за работа.