Диктовки за 4 клас (употребяван)

Диктовки за 4 клас

Вид: помагало
Издателство: Просвета
Автор: П. Рангелова

Година на издание: 2013

2.03 лв.

Описание

Текстовете за диктовки са специално написани за помагалото или са адаптирани така, че да съдържат в максимална степен изучаваната езикова единица или правило. Към всяка тема от учебника по български език за 4. клас са предложени по няколко задачи за диктовка.

Различните типове диктовки дават възможност на учителя да разнообрази своята работа, а на учениците – да упражнят и затвърдят знанията си върху изучавания учебен материал.