Тест за диагностика на грамотността за 4.клас (нов)

Тест за диагностика на грамотността за 4.клас
Помагало за учители
Автори: Георги Бижков, Фелиянка Стоянова, Емилия Евгениева
Издателство: Просвета
Година на издание:

5.90 лв.

Описание

В книгата се предлага Тест за диагностика на грамотността (четене с разбиране) на учениците в края на 4. клас. Тестът е разработен на основата на международното изследване PISA, в което участват 35 страни от целия свят, включително и България. Предлаганият български вариант на теста е съобразен със съвременните международни образователни стандарти по отношение на грамотността и обучението по четене. Тестът може да се използва при провеждане на национални оценъчни и диагностични изследвания при завършването на началния етап на образование, тъй като е апробиран и стандартизиран в достатъчно голяма представителна извадка в България. Книгата съдържа три взаимно свързани части: 1. Теорeтично описание на идеята и методологически основи на грамотността и нейната диагностика. 2. Общо описание на теста и указания за неговото провеждане. 3. Инструментариум към теста. С цел по-удобна работа с теста необходимите материали за учениците са публикувани като цветни приложения. В приложенията е даден и ключ на верните отговори. Книгата е предназначена за учители, директори, педагогически съветници, психолози и други специалисти, които се занимават с проблемите на диагностиката на грамотността в начална училищна възраст. Тя е особено полезна и за студентите от педагогическите специалности, които ще могат да ползват интересните изследователски данни и идеи. Авторите са преподаватели във Факултета за начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.