Читанка за 4. клас (нов)

Читанка за 4. клас (нов)

Издателство: Булвест 2000

Автори: Т.Борисова и др.

Година на издаване: 2004

16.00 лв.

Описание

В читанката са включени произведения за възприемане и осмисляне и текстове, предназначени за часовете по извънкласно четене.
Основните жанрове, които са представени в нея, са:
– приказки
– разкази
– стихотворения
– басни
– народни песни
– гатанки
– пословици и поговорки
– откъси от повести и романи за деца
– легенди и митове
– кoмикси
– афоризми
– научнопопулярни (нехудожествени) текстове.
Чрез читанката четвъртокласниците ще се запознаят с творби на български и чуждестранни писатели, класици и съвременни автори на произведения за деца, на българския и чуждия фолклор (включени са приказки на различните етноси у нас).